Kovács Kristóf Boldizsár

Design- és vizuálisművészet-tanár

témavezető Bényei Judit

szakdolgozat
A mesterségek és alkalmazott művészetek hagyományos mester/tanítvány szerepleosztásból kiindulva a mester köré rendeződő művészetoktatás történeti vizsgálata során mérem fel a szerepek igazodását a különböző diszciplínák területén. A korrajzi áttekintést és a hazai intézmények alapvető eltéréseinek elemzését a pedagógiai szakirodalom ide vonatkoztatható nézeteivel állítom párhuzamba. A harmadik fejezettől a Bauhaus, a Black Mountain College majd a California Institute of the Arts eltérő pedagógiai-hierarchiai struktúráit és oktatási attitűdjeit vizsgálom. A dolgozat második felében ezen intézmények mai hatásainak és Joseph Beuys pedagógiai nézeteinek mélyre menő vizsgálata mellett, olyan egy-egy ember köré rendeződő intézményeket fogok elemezni, mint például a Marina Abramovic Institute. A dolgozatot pedig – a képzőművészetben utóbbi években jelentkező pedagógiai fordulat kapcsán – az intézményi határokat elhagyó mesterszerepek vizsgálatával zárom.

szakdolgozat konzulensSzegedy-Maszák Zoltán