Urbán Orsolya

Design- és vizuálisművészet-tanár

témavezető Bényei Judit

szakdolgozat
A digitális pedagógia szakirodalmi feltárása mellett saját empirikus - és kérdőíves kutatással vizsgálom a tanulók digitális írástudásról alkotott nézeteit. Az empirikus kutatásom során kísérletet teszek művészeti szakgimnáziumi képzésben résztvevő tanulókkal a blended learning és az e-learning tanulási forma megvalósulására. Kiemelt szerepet kapnak az LMS rendszerek és a tanulók által vezetett tanulási naplók. Kutatási kérdéseim során válaszokat keresek a digitális pedagógia lehetőségeire és létjogosultságára a vizuális művészeti oktatásban.

szakdolgozat konzulensPallag Andrea