Bognár Petra

Design- és vizuálisművészet-tanár

témavezető Bényei Judit

szakdolgozat
Megtaníthatjuk-e egy gyermeknek, serdülőnek, fiatal felnőttnek vagy felnőttnek, testének tudatos használatát, értelmezését, átérzését a kognitív képességekkel összhangban? A közoktatás során történő információ átadás, információ feldolgozás és információ felhasználás metódusait vizsgálom a több érzékszervi tapasztalás bevonásán és lehetőségein keresztül. Figyelmem annak irányába orientálódik, hogy az érzékszervek összessége hogyan hat a megismerési folyamatokra az oktatás-nevelés során.

szakdolgozat konzulensPallag Andrea