Szitás Janka

Fotográfia MA

témavezető Gulyás Miklós

szakdolgozat
Dolgozatomban az agresszió természetével, azon belül pedig a női agresszióval foglalkozom. Két szinten értelmezem a kérdéskört: egyrészt, hogy milyen biológiai, etológiai/humánetológiai és pszichológiai meghatározottsága van az agressziónak, másrészt pedig, hogy a társadalmi minták és sztereotípiák hogyan befolyásolják az agresszív cselekvésmintákat. Ezen keretek között értelmezem a női agresszió képi és filmképi megjelenítését, és az erre vonatkozó női szerepmintákat, a „harcos nő” toposzát.

szakdolgozat konzulensBényei Judit

mestermunka
A társadalmi és gazdasági változásokkal folyamatosan változnak a női szerepkörök és a nőkkel szemben támasztott elvárások is. A női szerepvállalásról szóló diskurzusok egyre szélesebb körben folynak, állásfoglalásra késztetve az egyént. E társadalmi átrendeződésre reflektál mestermunkám a női boksz bemutatásán keresztül. A küzdősportot fizikai, kulturális és érzelmi kifejeződésnek is tekintem, melyek a mélyen gyökerező sztereotípiák és szerepminták funkciójáról való gondolkodásra késztetnek.

mestermunka konzulensOravecz István

008
005
004
009
003
002
007
012
001
011
010
006