Szatmári Sára

Fotográfia MA

témavezető Máté Gábor

szakdolgozat
A dolgozatban elemzett művészek (Ősz Gábor, Jeff Wall, Olafur Eliasson) a fényképezőgépet, a fotográfia eszköztárát és szemléletmódját előszeretettel alkalmazzák, de más művészeti vagy tudományágakat is ötvöznek munkáikban Alkotásaik ezért csak részben tekinthetők fotóművészeti alkotásoknak, melyek azonban a fotográfia médiumát nem feltétlen a klasszikus értelemben vett módon használják. Szakdolgozatomban pár példán keresztül ebbe a körbe tartozó művészek munkáit elemzem.

szakdolgozat konzulensTillmann József

mestermunka
Mestermunkám kiindulópontja a budapesti éves lomtalanítás, mely a fizikai szükségszerűségből és az egyén döntésén alapuló szelekcióból létrejövő társadalmi igény által generált közszolgáltatás. A sorozat címe a matematikai halmazelméletből származó Menge (Halmaz) kifejezés, mely az „összesség”, „sokaság” szavakkal írható körül. Az utcára kerülő lomokat is ekképpen definiálom. A látvány összessége egy olyan sokaságot mutat, melyet a benne rejlő részek tulajdonsága határoz meg úgy, hogy nem a részleteiben nyer jelentést, hanem egységében. A kreatív világítás segítségével a környezetből kiemelve köztéri szobrokká formálom, talapzatra emelem a véletlen rendezőelve alapján az adott pillanatban összeállt lomhalmazokat. A világításnak köszönhetően színpadias látványt teremtek, melyben a tárgyak, mint díszletek, életünk díszletei jelennek meg, megtörve ezzel a fotók dokumentarista jellegét.

mestermunka konzulensKudász Gábor Arion

SzatmáriSára_MENGE_03
SzatmáriSára_MENGE_05
SzatmáriSára_MENGE_01
SzatmáriSára_MENGE_06
SzatmáriSára_MENGE_02
SzatmáriSára_MENGE_04