Szalai Dániel József

Fotográfia MA

témavezető Kudász Gábor Arion

szakdolgozat
Szakdolgozatomban a galamb kulturális, társadalmi és gazdasági szerepét vizsgálom annak háziasításától napjainkig, különös figyelmet szentelve a huszadik századtól megindult változási folyamatnak, amelynek eredményeként a galamb úgynevezett problémaállattá vált. Célom a galamb példáján keresztül rámutatni a bizonyos állatfajok, illetve egyes társadalmi csoportok köznyelvi tematizálása mögött álló ideák és mechanizmusok hasonlóságára. A bécsi városvezetés galambokkal szembeni törvényhozásának és intézkedéseinek elemzésén keresztül bemutatom, hogy a zoopolitika mennyiben állítható párhuzamba humánpolitikai törekvésekkel, végül pedig rámutatok arra, hogy a galamb, illetve más állatfajok miként funkcionálhatnak áttételi tárgyként, azaz, hogy a róluk szóló diskurzusban miként kerülhetnek felszínre a társadalmi tudatalatti tartalmai.

szakdolgozat konzulensBeck András

mestermunka
Stadtluft Macht Frei című diplomamunkám a galambok téri, vizuális és retorikai keretezésével foglalkozik. Célom, hogy a bécsi galamb-ügyi bürokráciát alapul véve rámutassak azokra a politikai, tudományos és technikai eszközökre, amelyekben a galambokra implikált téri és vizuális logika valamint verbális retorika manifesztálódik és rávilágítsak ezek humán-társadalmi csoportok marginalizációjának és elnyomásának eszközeihez való hasonlóságára.

mestermunka konzulensPetrányi Zsolt

fig. 9
fig. 10
fig. 12
fig. 6
fig. 11
fig. 4
fig. 2
fig. 1
fig. 3
fig. 5
fig. 7
fig. 8
fig. 16
fig. 20
fig. 23
fig. 13
fig. 14
fig. 17
fig. 18
fig. 22
fig. 19
fig. 21
fig. 24
fig. 15
fig. 25
fig. 28
fig. 32
fig. 30
fig. 26
fig. 27
fig. 29
fig. 31
fig. 34
fig. 36
fig. 35
fig. 33