Szalai Eszter Alexandra

Fotográfia MA

témavezető Kudász Gábor Arion

szakdolgozat
Szakdolgozatomban az ember és a természet általános viszonyát érintő, ezeket elemző és tovább értelmező kortárs építészeti fotográfiákat vizsgáltam. Meglátásom szerint a városok, a különböző funkciójú épületek, így az ipari épületek rögzítésének lehetőségei is kitágultak. Ezek a „kitágulások” egyrészt a kulturális, másrészt a technikai változások hatásaként, újfajta szemléletmódokat eredményeztek. Felvetésemet kortárs fotográfusok egy-egy sorozatán keresztül mutatom be. A fotográfiákat két csoportra osztva szemléltetem: az egyik csoportba a „hagyományosnak tűnő”, a másikba pedig az autonóm műveknek tekinthető épületfényképeket soroltam.

szakdolgozat konzulensDr. German Kinga

mestermunka
A múlt fontosságát, a munka meghatározó szerepét és az emberekre gyakorolt hatását vizsgáltam sorozatomban. Az érdekelt, hogy mit jelent az emberek számára a munka, a múlt mennyire van hatással a jelenre, hogyan rétegződik mindez az épületekben. Sorozatomnak egy személyes családi tragikus időszak volt kiindulópontja, azonban a munkának és ehhez kapcsolódó emlékeknek a szerepét már egy tágabb határvonal mentén, egy társadalmilag szélesebb körben vizsgáltam. A gyári munkások, illetve az ipari épületeken keresztül. Középpontjába a Csepel Művek 200 hektárnyi kiterjedésű gyártelepét helyeztem, mely Budapest legnagyobb barnaövezetei közé tartozik. A szocialista ipar egyik jelképe volt, fénykorában több, mint 40 000 ember dolgozott itt.

mestermunka konzulensOravecz István

Mementó I.
Mementó V.
Mementó II.
Mementó III.
Mementó VIII.
Mementó IV.
Mementó VI.
Mementó VII.
Mementó IX.