Bilak Krystyna

Fotográfia MA

témavezető Máté Gábor

szakdolgozat
A mai mediális helyzetben szükségessé vált a bizonyosság keresése. Ennek elsajátítása új rétegeket nyit az értelmezés folyamatában. Szakdolgozatomban olyan fotográfiai módszerekkel foglalkozom, amelyek irányítják a néző képolvasási folyamatát, a vizuális tartalom értelmezését. Ennek során főként a tudományos és a kísérleti fotográfiát vizsgálom. Létezik olyan fotográfiai stratégia, mely a rendezői modus alapján működik, azaz tudatosan módosított, irányított, sajátos narratívával rendelkező fikció. E módszer kulcspontja a médium igazmondásának tudatos használatában, kihasználásában rejlik. Kifordítani az igazságot, játékra hívni a nézőt, hogy birkózzon meg a képértelmezés nehézségeivel és e tevékenységével mélyebb olvasatot adjon a képeknek. Dolgozatom célja a különböző művészeti stratégiák vizsgálata a képértelmezési mechanizmusok tükrében.

szakdolgozat konzulensTillmann József

mestermunka
A számtalan képek halmazában próbáljuk megtalálni az igazság mérföldköveit, de régmúlt idők érzékeivel próbálkozunk. A mindennapok egyneműségét átszövik az információk kaotikus hálói, melyekben a valós és a hamis információk egyaránt keringenek. A fotográfia által közvetített, irányított nézőpont jelrendszerére és annak értelmezési mechanikájára próbálok rájönni. A fényképek értelmét nem a tárgyukba feledkezve, hanem a működésükön keresztül kellene definiálnunk. A fényképek ábrázolása az objektivitás illúziója ellenére is megfejtést igényel. A megfejtés technikája pedig tanulható és elsajátítható. Manuális eszközökkel hoztam létre látványokat melyek megtévesztik a nézőt a visszafejtés igénye érdekében, illetve melyek az irányított nézőpont stratégiáját használva önmagáról a jelenségről szólnak. Az emberi testet használom elsődleges referencia forrásnak a képek dekódolásához.

mestermunka konzulensPuklus Péter

Bilak Krystyna: KOMPLEMENT No.01
Bilak Krystyna: KOMPLEMENT No.02
Bilak Krystyna: KOMPLEMENT No.08
Bilak Krystyna: KOMPLEMENT No.05
Bilak Krystyna: KOMPLEMENT No.06
Bilak Krystyna: KOMPLEMENT No.03
Bilak Krystyna: KOMPLEMENT No.07
Bilak Krystyna: KOMPLEMENT No.04
Bilak Krystyna: KOMPLEMENT No.09
Bilak Krystyna: KOMPLEMENT No.10
Bilak Krystyna: KOMPLEMENT No.11
Bilak Krystyna: KOMPLEMENT No.13
Bilak Krystyna: KOMPLEMENT No.12
Bilak Krystyna: KOMPLEMENT No.14
Bilak Krystyna: KOMPLEMENT No.15
Bilak Krystyna: KOMPLEMENT No.16
Bilak Krystyna: KOMPLEMENT No.17
Bilak Krystyna: KOMPLEMENT No.19
Bilak Krystyna: KOMPLEMENT No.18
Bilak Krystyna: KOMPLEMENT No.20
Bilak Krystyna: KOMPLEMENT No.21
Bilak Krystyna: KOMPLEMENT No.22
Bilak Krystyna: KOMPLEMENT No.23
Bilak Krystyna: KOMPLEMENT No.24
Bilak Krystyna: KOMPLEMENT No.25
Bilak Krystyna: KOMPLEMENT No.26