Viski Noémi Anna

Design- és művészetelmélet

szakdolgozat
A „munka” változó fogalmához kapcsolódó gazdasági és társadalmi jelenségekre a kortárs művészek különböző módokon reflektálnak. Dolgozatomban azt vizsgálom, hogy Fabricius Anna munka-műveiben melyek azok az ábrázolási szempontok és munkamódszerek, amelyek alapján művészete a nemzetközi művészeti szcéna alkotóinak megközelítési módjaival párhuzamba állítható. A műveket (a gyári munka kapcsán) a performativitás, az elgépiesedő test és a kiállítottság problémáiból kiindulva elemzem a dolgozatban.

szakdolgozat konzulensMélyi József