Solti Emese

Design- és művészetelmélet

szakdolgozat
A dolgozatban arra a kérdésre keresem a választ, hogy a kortárs fashion filmek mennyire sematikusak a női reprezentációt illetően. A téma vizsgálatához a médiaelmélet, és divatelméleteket és a feminista filmelmélet ehhez kapcsolódó írásait használtam fel. A fashion film mint műfaj bemutatását követően egy-egy példán keresztül mutatom be a női reprezentáció különböző aspektusait, így kitérek a nők médiában kialakult szerepére, és annak társadalomra való hatására.