Tick Flóra

Design- és művészetelmélet

szakdolgozat
Dolgozatomban korunk jellemző lakásépítészetével, a ’lakópark’ műszóval illetett 2000 utáni barnamezős társasház építészettel foglalkozom. Kutatásomban példákon keresztül próbálom sorra venni az izgalmas, újszerű és az épített örökséget tiszteletben tartó lakóház építészet létrejöttét gátoló körülményeket. Írok a barnamezős területek funkcióváltásának nehézségeiről, a műemlékvédelem jelenlegi állapotáról, az önkormányzatok és az OTÉK által meghatározott építési szabályzatokról, a lakóparkok hagyományáról és a befektetők érdekeiről.

szakdolgozat konzulensHorányi Attila