Bartók Mária Hedvig

Design- és művészetelmélet

szakdolgozat
Dolgozatomban a posztmodern tárgykultúrát vizsgálom, kiemelt figyelemmel a tervezői attitűdre. Azt állítom, hogy egy elemzés a tervezői attitűd mentén elvezet egy korszak megismeréséhez úgy, hogy az a kor szellemiségét árnyalja. Az analízisem a következő kérdésre keresi a választ: Hogyan változott a tervezői hozzáállás a posztmodern beköszöntével?

szakdolgozat konzulensDr. Szentpéteri Márton