Kisbajcsi Fanny

Design- és művészetelmélet

szakdolgozat
Dolgozatom középpontjában a szimbolikus terek állnak, Magyarország legreprezentatívabb közterületének példáján, a Hősök terén keresztül bemutatva. 
Országunk legnagyobb befogadóképességű tere révén állandó színhelye volt különböző felvonulásoknak, ünnepségeknek és vallási eseményeknek. Miközben XIX. század végén, a Monarchia korában történelmi panteonként öröklétre tervezték, a következő évszázadban az önmagukban is változó emlékművek a történelmi színpad díszlethátterét biztosították.

szakdolgozat konzulensMélyi József