Gyaraki Zsófia Lilla

Design- és művészetelmélet

szakdolgozat
A szakdolgozatban a Humboldt Lab elnevezésű berlini kísérletsorozatot elemzem, amelyet az Ethnologisches Museum (Néprajzi Múzeum) és a Museum für Asiatische Kunst (Ázsiai Művészetek Múzeuma) 2019-es költözése kapcsán hoztak létre. Ennek keretein belül három éven keresztül (2012-2015) rendeztek kiállításokat és workshopokat, hogy egy aktív szakmai tevékenység és vita előzze meg a költözést és az új terek kialakítását a Humboldt Forumban. Magyar vonatkozásban is meglehetősen aktuális és találó a Humboldt Labra esett választás, ugyanis a Liget-projekt keretein belül a budapesti Néprajzi Múzeum is új épületbe költözik, akárcsak a berlini. Nemcsak a költözés a közös pont, hanem az is, hogy mindkét intézmény bizonytalan helyzetben van, amit annak negatívumain átlépve jól ki lehet használni: az intézményes keretek fellazulása lehetőséget ad a kísérletezésre és az innovációra. Ilyen helyzetben született meg a …NYITOTT MÚZEUM… projekt a Néprajzi Múzeum gondozásában, amely egy elméleti kutatás a részvételen és együttműködésen alapuló múzeumi munka témakörében. Ezt a véletlen egybeesést felfedezve született meg a szakdolgozat gondolata, miszerint a Humboldt Lab tanulságait és eredményeit a magyar kutatási projekt, és az abból született kézikönyv alapján elemzem.

szakdolgozat konzulensMélyi József