Forgách Anna Katalin

Design- és művészetelmélet

szakdolgozat
Dolgozatomban a kiállításlátogatók szerepköreinek értelmezését és bevonásának metódusait vizsgálom. A 21. században felerősödő participációs igények motivációs hátterére, illetve lehetőségeire keresem a választ a látogatót integráló műalkotások elemzésén keresztül. A részvételen alapuló kiállítási élmény megteremtését és az egyes műalkotások integráló hatását a művészi koncepció felől közelítem meg.

szakdolgozat konzulensDr. German Kinga