Rajkó Krisztina

Formatervező művész

témavezető Keszei István

szakdolgozat
A 19. században kialakult hagyományos múzeumi szerepkör – a követendő kulturális értékek meghatározása – a 21. század elejére eltolódott a többértékűség közvetítése felé. Ez a változás párhuzamosan történt a kor társadalmi változásaival: az információs társadalom polgárai már nem csak passzív szemlélői a kiállításoknak, hanem egyre inkább igénylik az interaktív, participatív részvétel lehetőségeit. Így a kurátori koncepciók prezentálásában megnőtt a hatékony interakciót segítő kreatív szakemberek szerepe, a releváns üzenethez elengedhetetlenné vált a szereplők közötti párbeszéd, a kutatóműhelyek, a közönség, a múzeumi személyzet és a kreatív alkotók interdiszciplináris együttműködése.

szakdolgozat konzulensDr. Bényei Judit

mestermunka
Mestermunkám a Semmelweis Orvostörténeti Múzeumba tervezett interaktív installáció. Célja, hogy "testközelbe" hozzon négy kórokozót, segítsen felismerni veszélyességüket és tudatosítsa a megelőzés és a higiénia fontosságát a felhasználóban. Az alkalmazás központi motívuma a kézfej, ezzel kiemelve a kézmosás jelentőségét, egyben utalva Semmelweis Ignác korszakalkotó tudományos tevékenységére.

mestermunka konzulensRuttkay Zsófia

Kórokozók testközelből – az alkalmazás installációja
Az alkalmazás működése
Az alkalmazás működése
Az alkalmazás működése