Fekete Tamás

Formatervező művész

témavezető Keszei István

szakdolgozat
Szakdolgozatomban egy testen hordozható okoseszközt elemzek szemiotikai módszerekkel. Vizsgálatom során azt szeretném megérteni, hogy miért szükséges interdiszciplináris kutatás által megtervezni a tárgyak nem látható jelrendszereit. Ezzel kapcsolatosan megvizsgálom a kiválasztott tárgy affordanciáját, diszkurzív és prezentatív szimbolikáját, logikai felépítettségét, a fizikai tárgyak és részeik közötti viszonyrendszert, illetve a hozzá programozott applikáció működését is, amely által a Human-Computer-Interaction vizsgálatát végzem el.

szakdolgozat konzulensVeres Bálint

mestermunka
Mestermunkám egy olyan csuklón viselhető orvostechnológiai eszköz, amely komplex segítséget nyújt hordozója egészségének megőrzéséhez, viszont megjelenésében nem tartalmazza az orvosi eszközök negatív megítélését. Leginkább olyan emberek számára készült, akik idősebb korukra valamilyen oknál fogva egyedül élnek és szükségük van segítségre abban, hogy mikor vegyék be gyógyszereiket, meg tudják mérni bárhol a vércukorszintjüket, észleljék a szervezetükben történő negatív elváltozásokat, vagy baleset esetén automatikus segítséget tudjanak kapni.

mestermunka konzulensKeszei István