Péni Brigitta Anna

Formatervező művész

témavezető Püspök Balázs

szakdolgozat
Szakdolgozatomban a variálhatóság, flexibilitás, személyre szabhatóság, és modularitás témakörével foglalkozom. Azt vizsgálom, milyen vélt és valós igények, tervezői, gyártói szempontok, társulnak ezekhez a rendszerelvű tervezést feltételező fogalmakhoz. Milyen esetben és mértékben van értelme annak, hogy egy tárgy variálható vagy flexibilis? Dolgozatomban magyar bútortörténeti áttekintésen keresztül vizsgálom, milyen gondolatiság húzódik meg a flexibilitásra való törekvés hátterében, és milyen aktualitása van ma ennek a témának.

szakdolgozat konzulensFerkai András

mestermunka
Mestermunkámban a flexibilis tárgyalakítás kivitelezői, gyártói oldalával foglalkoztam. Célom egy sorozatgyártásra szánt konfigurálható székcsalád tervezése volt, aminél az elemek egy része állandó, bizonyos részek pedig könnyedén alakíthatóak a megrendelő igényeihez képest. A székcsalád elkészült három darabja megegyező szerkezettel és felépítéssel különböző téri és felhasználói szituációkba illeszthetőek, miközben szoros egységet alkotnak.

mestermunka konzulensJuhász István