Módra Bettina

Divat- és textiltervezés MA

témavezető Benczúr Emese

szakdolgozat
Az ’alulról’, illetve ’felülről’ jövő, urbánus környezetben létrehozott zöldesítési projektek szükségszerű kapcsolódást jelentek a közösségi urbanizmus, a közösséghez tartozás igénye és a városfejlesztések, városi beruházások korszerű megközelítéseiben. A gerilla kertészet módszerei, a közösségi- és tankertek, valamint akár a kortárs képzőművészet érzékeny példái végső soron, közös alapelveken nyugszanak, amelyek az ökotudatosság és fenntartható fejlődés keretrendszerében bontakoznak ki, mi több ezeket generálják. A városi „oázisok” legyenek azok művészeti alkotások, parkok, kertek vagy fasorok, pozitív hatást gyakorolnak kognitív képességeinkre, fizikai állapotunkra és számos új lehetőséget kínálnak az ’urbánus dzsungel’ felfedezésére.

szakdolgozat konzulensGerman Kinga

mestermunka
Mestermunkám célja egy olyan hibrid anyag létrehozása volt, amely egyesíti a növényi szervezeteket a természetes, textiliparban felhasznált szálas anyagokkal, így összetett struktúrákat létrehozva. A növények életfolyamatai részévé válnak a textiltervezési folyamatnak, állandóan változó képet hozva létre a felületekről. Alapvető része munkámnak a természetes anyagok használata, mint a gyapjú, perlit, fűmag és föld, amik a növények növekedése és élettartama során képesek biológiailag lebomlani, majd visszaépülni a természetbe káros melléktermék és szervetlen hulladék termelődése nélkül. Az így létrejövő élő textil panelek folyamatos ápolást igényelnek - mint a növények maguk is - melyek az anyagok öregedésével sem veszítik el értéküket, hanem beteljesedik a teljes ciklus az éledéstől az elhalásig.

mestermunka konzulensBenczúr Emese