Imets Villő

Divat- és textiltervezés MA

témavezető Bráda Judit

szakdolgozat
Szakdolgozatomban az emlékezés vetületeit vizsgálom a tervezői attitűd szemszögéből. Módszertanom portréfotók összehasonlítására épül. Központi elemként a fotográfia örök jelenségei: a fény és az árnyék viszonya, illetve a pozitív és negatív viszonyrendszerek jelennek meg. Az elemzés mindkét szempontjához egy-egy klasszikus modern és kortárs fotóművészt választottam. A következő kérdésekre keresem a választ: Milyen viszony áll fenn egy adott alkotás és a művész emlékezete, értelmezése között, továbbá mindez hogyan teljesedhet ki a befogadói attitűdben, a nézőben?

szakdolgozat konzulensGerman Kinga

mestermunka
A mestermunkám alapját egy személyes kapcsolódás adja. Az anyai nagyapám fotóművész volt az általa, a család női tagjairól készült portré képeket használtam fel. Kollekcióm egy kompozíciós kísérletsor, amely a forma és kép viszonyára épül. A nagy méretben kiprintelt fotográfiákat zero waste szabási eljárással, hulladék nélkül alakítottam "viselhető képekké". A kollekció ívét a portré felirmerhetőségének határai feszegetése adja, a mindenki számára értelmezhetőtől a csak számomra dekódolhatóig.

mestermunka konzulensNagy Adrien

Előhívó 01
Előhívó 02
Előhívó 03
Előhívó 04
Előhívó 05
Előhívó 06