Bokányi Nóra

Divat- és textiltervezés MA

témavezető Benczur Emese

szakdolgozat
BOKÁNYI NÓRA Divat- és textiltervezés, MA. HALMOZOTT MÚLT Tárgyainkhoz való viszonyunk, és fogyasztási szükségleteink alakulásának vizsgálata értékrendszereink változása mentén Dolgozatom az ipari- fogyasztói társadalom és paraszti kultúra közti ellentéteket hivatott feltárni a tárgykultúra, ezen belül a textilfelhasználás szemszögéből. Napjainkra fogyasztásunk annyira pazarlóvá vált, hogy az komoly értékrombolást eredményez a gazdasági, társadalmi, és személyes színtereken is, ugyanakkor a paraszti kultúra a megtermelt javakat értékként kezelte, a használati és egyéb tárgyak élettartama lényegesen hosszabb volt. Bemutatva a két ellentétes tendenciát és annak összetevőit aktuális kérdésfeltevésekhez vezettek. Napjainkban miért nem használjuk jóval tovább textil tárgyainkat, akár a háztartásunkban, akár a viseletünkben? Miért nem tekintjük jó példának a paraszti kultúrában fellelhető értékeket, hisz abban a miliőben, minden textil tárgy értelmet nyert és körforgásban élt tovább. Kutatásom a recycling koncepció mellett érvelve szolgál alátámasztásul mestermunkámhoz. Konzulens: Kapitány Gábor, Dsc, egyetemi magántanár

szakdolgozat konzulensKapitány Gábor

mestermunka
Mestermunkám az ipari- fogyasztói társadalmunk pazarló életmódjára kíván reflektálni, mely komoly értékrombolást eredményez a gazdasági, társadalmi, és személyes színtereken is. A kérdéskör mely mindvégig foglalkoztatott munkám során az, hogy napjainkban miért nem használjuk jóval tovább textil tárgyainkat, akár a háztartásunkban, akár a viseletünkben? A recycling koncepció lehetőséget nyújt az elhasznált anyagoknak a folyamatos körforgásban való újragondolására és felhasználására. Olyan ruházatok tovább éltetésére helyeztem a hangsúlyt, amik már hasznos adományként sem működnének rossz állapotuk miatt. Kidobott, használt ruházatok elemeire bontásával, és egymásra való rétegezésével hoztam létre egy új, varrással megerősített, telített és vágásokkal felnyitott anyagfelületet. Az átstrukturált alapanyag lehetőséget nyújtott egy felső ruházat megalkotásához. Kabát formában éled újjá és alakul egy művészeti alkotássá. Felhívja a figyelmet arra, hogy becsüljük jobban tárgyi értékeinket, vigyázzunk rájuk és körforgás szerűen hasznosítsuk azokat!

mestermunka konzulensKele Indikó