Visky Dóra

Tervezőgrafika MA

témavezető Marcell Tamás

szakdolgozat
Olyan korban élünk, ahol a dizájnnak hatalmas befolyása van mindennapjainkra, többek között a kapitalista piac egyik legfontosabb befolyásoló eszköze. Több elkülöníthető ága reagált kritikus hangvétellel a kizárólag kereskedelmi célú, 'kommersz' tervezésre. Hasonló kritikai gondolkodáson alapuló tervezési irányzatok születtek építészetben, a formatervezésben és a tervezőgrafikában is. A tervezés társadalmi elkötelezettségét mindig nagy mértékben befolyásolták a történelem során adódó kényszerhelyzetek és az ehhez kapcsolódó politikai ideológiák. Miért aktuális a mai kontextusban a társadalmilag elkötelezett tervezésről beszélni? Mára a dizájnnak annyira sok változata létezik, hogy jogosan feltételezhetjük: ez a minőségük rovására megy, és veszítenek erejükből, jelentőségükből és aktualitásukból. A dolgozat arra keresi a választ, hogy a társadalmilag elkötelezett tervezés milyen irányba halad a huszonegyedik században.

szakdolgozat konzulensTillmann József

mestermunka
“Hogyan tud a designer társadalmi vagy politikai változásokra hatni?” - kérdezi Steven Heller és Véronique Vienne a Citizen Designer: Perspectives on Design Responsibility című közös könyvükben. Ez a kérdés ma fontosabb, mint valaha. A Design Manifesto ‘19 egy huszonnégy mozgó plakátból álló sorozat, amely többek között erre a kérdésre keresi a választ. A sorozat huszonnégy kiáltványt dolgoz fel jórészt a korunk legbefolyásosabb designereitől. A posztersorozat célja a jövő tervező generációk figyelmének ráirányítása a design etikai vonatkozásaira. A sorozat az Instagram felületére készült, ahol a hagyományos plakát fogalma szükségszerűen átértelmeződik és új kísérleti lehetőségeket kínál.

mestermunka konzulensUlrich Sára