Varga Eszter

Tervezőgrafika MA

témavezető Balla Dóra

szakdolgozat
Szakdolgozatomban elsősorban a vizuális észlelésünk folyamatairól írok a Gestalt-pszichológia alapelvein keresztül. Emellett a struktúrákba zárt érzelmi kifejezések vizuális kommunikációjának sztereotípiát vizsgálom, amit egy gyakorlatomon keresztül demonstrálok.

szakdolgozat konzulensDr. Illés Anikó

mestermunka
A MOODIFY SANS egy pozitív és negatív érzelmekre reagáló variábilis betű. A betűk struktúráját az arcmimika, a kézírás és a non-verbális kommunikáció ihlette. A mestermunka célja, hogy választ adjon arra, hogy léteznek-e a vizuális kommunikációban olyan mechanizmusok, melyekkel egyszerűen és érthetően kifejezhetőek az emberi alapérzelmek. A kiindulópont a tervezésnél az a demonstráció, ami ezt vizsgálja. A betű potenciális felhasználása többek között közösségi oldalakon, bejegyzések közlése. Formája aszerint változik, amilyen arányban a bejegyzés negatív vagy pozitív véleményt kapott, hangulatjelek formájában. Így láttatja a reakciók mögött rejlő érzéseket.

mestermunka konzulensBoskovitz Oszkár