Petró Panna Júlia

Tervezőgrafika MA

témavezető Vargha Balázs

szakdolgozat
Szakdolgozatom a fogyasztói társadalmat vizsgálja, valamint annak alakulását az ezredfordulón bekövetkezett változások kapcsán. A túlfogyasztásból eredő globális és mikro-szintű problémák előtérbe kerülése és a fogyasztói hatalomátvétel az egyén megváltozott szerepét tanúsítják. A kínálati oldallal szemben megerősödött pozíciójú fogyasztó ismeretei mind bővebbé, tudatossága mind fontosabbá válik. Az önmagát figyelő, mérő, „adat-szemmel látó" és befolyásával tisztában levő, azt mérlegelő és közlő egyén olyan erőt képviselhet, amelyre a piac többi szereplőjének is új stratégiákkal szükséges választ adnia.

szakdolgozat konzulensSchmidt Andrea

mestermunka
Mit jelent a 21. században tudatos fogyasztónak lenni? Mi határozza meg, hogy annak számítunk-e? Számos problémánk közös a nagyvárosi élet és a környezettudatosság területén. Vajon a megoldásaink is lehetnének közösek? Összemérhető az egyéni és a kollektív felelősségvállalási szint? Lehet-e ez a vállalás cselekvés, vagy akár egy szokás is? Lehet-e ez a szokás a részvétel alapja egy közösségi szén-dioxid lábnyom csökkentő játékban? Az Urban Characters olyan egyének közösségi platformja, akik közlekedésük lenyomatával láthatóvá teszik a korábban láthatatlan városi szén-dioxid szennyezést. A gamifikációs rendszer lehetővé teszi a csoportos teljesítmény mérését a közös célok érdekében.

Urban Characters applikáció
Urban Characters applikáció
Badges
Trending Journeys
Explore Journeys
Status screen
Onboarding process
Onboarding process
Mozgástrack és vizualizáció
Login
Badges
Badge map, "habit print"
Explore Journeys
Challenges