Császár Adrienn

Tervezőgrafika MA

témavezető Marcell Tamás

szakdolgozat
Szakdolgozatomban a szkizofréniát és annak képi jegyeit vizsgáltam. E mentális betegséget egyrészt pszichodiagnosztikai aspektusból, másrészt a projektív/tematikus rajzvizsgálatok kutatási módszereinek és megállapításainak oldaláról térképeztem fel, melyek rámutatnak a betegek általános vizuális mintázataira, képi jegyeire, érintve a szkizofrénia és a képzőművészet kapcsolatát. Mindemellett kutatásomban hangsúlyt fektettem a szkizofrén képi jegyek és az “idealisztikus” tervezői képalkotás ismérveinek ütköztetésére, ily módon keresve tervezési irányokat, melyek kifejezhetik és prezentálhatják e betegség komplex vizuális jellemzőit.

szakdolgozat konzulensBerky Tamás

mestermunka
Napjainkban minden századik ember diagnosztizálható szkizofréniával, amelynek – a félinformációkból fakadó – társadalmi narratíváit s megítélését stigmatikus, negatív sztereotípiák övezik. Mestermunkám célja, a szkizofrénia pontos és sokrétű ismertetése a pszichodiagnosztikai alapoktól kezdve, a betegek vizuális és képzőművészeti reprezentációjáig, melynek struktúráját átszövik két szkizofréniával élő alkotó gondolatai, művei. A könyv kialakításának minden részlete prezentálja a szkizofrénia jellemzőit, grafikai és anyagbéli elemei pedig folyamatos interakcióra késztetik az olvasót, aki ezáltal kerül közelebb e betegség megismeréséhez, ledöntve a szkizofréniához fűződő előítéletek falát.

mestermunka konzulensVargha Balázs