Grünczeisz Mátyás Balázs

Tervezőgrafika MA

témavezető Nagy László

szakdolgozat
Dolgozatomban két műfaj, a kép és a hang együttműködésének lehetőségeit vizsgálom. Az elméleti és történeti összefoglalás után, a statikus vizuális zene hatásait elemzem absztrakt festészeti és elektronikus zenei példákon keresztül.

szakdolgozat konzulensVeres Bálint

mestermunka
Épület = SZERKEZET + FUNKCIÓ 1. SZERKEZET = ADAT 2. FUNKCIÓ = ATMOSZFÉRA audio-vizuális installáció, melyben e két komponens együttes prezentálásának lehetősége megvalósul.

mestermunka konzulensGryllus Ábris