Taar Márton Zsolt

Formatervezés

szakdolgozat
Szakdolgozatomban az ember-gép viszony kölcsönhatását esztétikai megközelítésből vizsgálom. Kétféle értékalakzat mentén értelmezem az interakciót, egyrészt a kortárs képzőművészetben kibontakozó spekulatív, vagy teoretikus nézőpontból, másrészt egy gyakorlati funkciót előtérbe helyező szempont szerint, ami az alkalmazott művészetek (design) sajátja.

szakdolgozat konzulensLakos Dániel