Gerényi Attila

Formatervezés

szakdolgozat
Vizsgálatom célja a távmunka, és azon belül a kreatív szabadúszás, illetve az otthoni munkavégzés jelenségének és változásának feltáró elemzése. Dolgozatomban különböző nézőpontokból, tervezőként, és otthonról dolgozó kreatívként közelítem meg a témát, elemezve a megváltozott munkahely és munkafogalom okait és hatásait. Arra keresem a választ, hogy milyen szerepe van az információs társadalomnak a munkavégzés megváltozásában, hogyan alakultak át a munkavégzés terei, és milyen hatással van ránk az otthoni munkavégzés pszichológiai, környezetpszichológiai szempontból. A kutatásomban pedig megvizsgálom a kreatív szabadúszás magyarországi helyzetét, elemezve problémáit, az érintett korosztályt és szakmákat. Az eredményeket a dolgozat során folyamatosan párhuzamba állítom nemzetközi kutatásokkal, ezzel átfogó képet adva a kreatív szabadúszás helyzetéről és jelentőségéről.

szakdolgozat konzulensBényei Judit

VAVA Calendar
Re-brush
Csomópont feladat
Deskside table