Mozsgai Dávid Zoltán

Formatervezés

szakdolgozat
Szakdolgozatom fő témája a fényre és fényforrásra alapszik. Ezen belül két tervezőt, illetve egy tervezőpárost elemzek, a klasszikus, posztmodern illetve modern design képviseletében. A korszakokat és a tervezők egyes világítótesteit is elemzem, illetve egymáshoz hasonlítom a dolgozatomban. Mindemellett a lámpák alkalmazott helyszíneire is kitérek.

szakdolgozat konzulensDr. Szentpéteri Márton