Sulyok Ilona

Tervezőgrafika

szakdolgozat
Dolgozatomban egy új, javasolt földtörténeti korszakhoz, az antropocén érához szorosan kötődő kortárs filozófiai ágazatokon keresztül az antropocentrikus világkép elhagyását és az anyagisághoz való fordulás tendenciáját követem, filozófiai és kortárs művészeti reflexiók mentén. A dolgozat témáját az emberközpontúságból való kibillenés ívén dolgozom fel, kezdve az antropocén emberközpontú érájának kritikájától, a sötét ökológia példájával, majd folytatva a spekulatív realizmus és az objektum orientált ontológia lapos ontológiai hierarchiájának felvetésével, a teljes anyagiság újra értelmezéséig, ezzel érintve az új materializmust, és végül megérkezve a poszt-internet art anyag és anyagtalan határának elmosódásáig.

szakdolgozat konzulensMarcell Tamás