Lovászné Lengyel Anna Katalin

Tervezőgrafika

szakdolgozat
Dolgozatom fő célja a hazai vizuális művészeti felsőoktatás értékelési gyakorlatának feltérképezése és elemzése volt, hallgatói tapasztalatok, nézetek alapján. Megvizsgáltam a pedagógiai értékelés történetét, lehetséges fogalmi értelmezéseit, dimenzióit, formáit és funkcióit, majd az ebből leszűrt tapasztalatok alapján összeállítottam egy kérdőívet. Ebben három fő oktatási helyzetet vizsgáltam (feladatkiadás, konzultáció és félév végi kiértékelés), de kíváncsi voltam a hallgatók személyes véleményére is a témával kapcsolatos kérdésekben (pl.: osztályozás, értékelési szempontok). A beérkezett válaszok elemzésével igyekeztem jobban megérteni az értékelés jelenlegi gyakorlatát, oktatásban betöltött szerepét.

szakdolgozat konzulensNagy László