Juhász Rebeka

Tervezőgrafika

szakdolgozat
A dolgozat a futurepunk világképeknek a kialakulásával foglalkozik. Ezek fiktív idősíkban játszódó alternatív univerzumok. A fogalom taglalásához, elengedhetetlen, a fogalom olyan aspektusokhoz való viszonyát vizsgálni, mint a jövőképek szerepe történelmünkben, a science fiction műfajában alkotott világképek, a retrofuturizmus és ezeknek a modern, digitális világban való megjelenése. A fogalom mélyebb jelentésének ismertetéséhez önálló fejezetek tárgyalják részletekbe menően, példákkal bemutatva a három választott alstílus- a cyberpunk, a steampunk és a nouveaupunk jellegzetességeit.

szakdolgozat konzulensNagy László