Halas Zelda

Tervezőgrafika

szakdolgozat
A környezet tárgyairól visszaverődő fények, mint ingerek színérzetet keltenek az agyban, melyek hatást gyakorolnak az emberek érzékelésére – és azon keresztül – a hangulatukra, viselkedésükre, intellektusukra és befolyásolják az egyes reakcióikat. A színek tehát nem csak optikailag, hanem pszichológiailag is hatnak ránk. A helyes színhasználat lehetőséget ad a művészeknek és a tervezőknek, hogy irányítsák a befogadó érzéseit valamint kifejezzék saját érzelmi világukat. Szakdolgozatomban a színek szimbolikáját és az egyedi színpaletták használatát elemzem Wes Anderson Oszkár díjas rendező filmművészeti alkotásaiban. Elemzésem során azt vizsgálom, hogy hogyan teremt az általam választott művész saját világot a színek használatával és hogy mit fejez ki velük, illetve, hogy ez milyen hatást válthat ki a nézőkből.

szakdolgozat konzulensMarcell Tamás