Szőke Barbara

Fémművesség MA

témavezető Orlai Balázs

szakdolgozat
A statisztikák azt mutatják, hogy a fiatalkorú fogvatartottak társadalomba való visszailleszkedése többnyire sikertelen. A szakdolgozatom szakirodalom és saját tapasztalatok alapján bemutatja, hogy a fiatalok elsősorban a rossz szociális háttér miatt válnak bűnelkövetővé, és a szabadságvesztés személyiségük, valamint erkölcsi és értelmi fejlődésük közepette fejti ki negatív hatásait. A szabadságvesztés megfosztja őket a döntés lehetőségétől, torzítja az énképüket, és eltörli a belülről fakadó motivációjukat. Tehát, a sikeres reintegrációhoz kulcsfontosságú az önbecsülés, és ágencia érzésének növelése, valamint a belső motivációk megteremtése. A diplomamunkámban olyan tematikus foglalkozásokat dolgoztam ki, amely lehetőséget biztosít a fiatalkorú fogvatartottaknak arra, hogy kreatív alkotáson keresztül átéljék az ágencia érzését. Az érzet, hogy ők is képesek létrehozni valamit, növeli az önbecsülésüket, és újra előhozza belső motivációjukat. A foglalkozások a kreatív munka során megteremtik azt a biztonságos környezetet, amely lehetővé teszi, hogy olyan tárgycsalád jöjjön létre, amely tükrözi az elítélteket ért hatásokat, és elindíthatja, az őket ért negatív hatások feldolgozását és kompenzálását.

szakdolgozat konzulensIllés Anikó

mestermunka
A tárgyalkotás klasszikusan funkcionális és esztétikai szerepet tölt be. Arra teszek kísérletet, hogy mint tárgyalkotó-tervező túllépjek a klasszikus szerepeken, és társadalmat érintő problémákat feszegessek, kreatív alkotáson keresztül. Fiatalkorú nők börtönében tartottam codesign workshopot az önbecsülésük és a belső motivációjuk sikeres növelése érdekében így támogatva reintegrációjukat.

mestermunka konzulensOrlai Balázs

fogvatartott. Textilkép készítése közben
Intézmény külső udvara
fogvatartott elkészült kabalával, babával
fogvatartott
fogvatartottak
fogvatartott. Textilkép készítése közben
fogvatartott elkészült kabalával, babával
elkészült kabalák, babák a javítóintézetben
foglalkozás a javítóintézetben
kabala, baba készítése közben a javítóintézetben
fogvatartott elkészült kabalával, babával