Farkas Diána

Fémművesség MA

témavezető Lublóy Zoltán

szakdolgozat
Írásomban a népi nemzeti hagyomány vizuális kincseinek felhasználásával, múltjával és jelenével foglalkoztam. A dolgozat fókuszában a kalocsai motívumok valamint a nemzeti mintakincs „kifejlesztésének” története áll, különös tekintettel a nemzeti reprezentáció kérdéskörére. Ezzel célom a Kalocsai Porcelán Manufaktúra jelenségének megértése volt. Értekezésem másik szálán kortárs tervezők/képzőművészek alkotásain keresztül szemléltetem a népművészeti- és manufakturális örökség példaértékű használatát - mely nem kizárólag másol, hanem kreatívan alkalmaz. Ezekkel a példákkal illusztrálva a hímzés nyelvezetén íródott díszítések médiumváltását, valamint az idegen minták domesztikálódását – sajáttá tételét.

szakdolgozat konzulensKapitány Ágnes és Kapitány Gábor

mestermunka
Célom az volt, hogy a porcelán anyaga valamint az azon elhelyezett minták egymásra kölcsönösen ható tényezők legyenek. Diplomamunkám egy olyan vázasorozat, mely azonos alaptestekből különböző kimetszésekkel hoz létre díszítő funkcióval rendelkező használati tárgyakat. A minta: a kivágások (áttörések) alakítják ki a tárgy funkcióját, mely: vágott virágok alkotó szellemű elhelyezésére ad lehetőséget. (ezek ikebanák, melyek virágbetűzésre és virágvázaként való használatra nyújtanak lehetőséget)

mestermunka konzulensOrlai Balázs