Horváth Boglárka Zsanett

Fémművesség MA

témavezető Kemény Péter

szakdolgozat
Hipotézisem szerint a tárgyak nemcsak üzeneteket hordoznak, hanem közvetítenek is, így válnak a kommunikáció eszközeivé. A tárgyak kommunikációjának megértése a külső jegyeik elemzésén és szimbolikájuk felismerésén alapul. Mindezek ismerete a tervező munkáját segíti. Kutatásom eredményeként egy tervezési szempontrendszert állítottam fel mely segítséget nyújt egy tárgy legapróbb részletekig való megtervezéséhez. A végeredménytől elvárható, hogy szervesen illeszkedjen a környezetébe és a befogadó a legtermészetesebb módon kezelje annak létezését. Az általam felsorakoztatott szempontrendszer egy saját megközelítés alapján készült Ray Crozier Pszichológia és design című írásának segítségével, melyben a forma, a funkció és a jelentés kapcsolatát vizsgálja a designnal összevetve.

szakdolgozat konzulensIllés Anikó

mestermunka
A diplomamunka témája az étkezési kiöntőedény és annak újragondolása. A munka célja egy fizikai szabályszerűségeken alapuló gyakorlati kutatás során, funkcionálisan jól használható, de a klasszikus formavilágtól eltérő tárgyak létrehozása. A gyakorlati kutatás célja a teszteléseken keresztül, objektív tapasztalatokon alapuló, átfogó képet kapni és választ adni a témával kapcsolatban. A diplomamunka lényegi részét képezi egy elméleti kutatás, mely a vendéglátó egységek kiöntő típusú tárgykészletét vizsgálja.

mestermunka konzulensKemény Péter