Lerch Júlia

Média design MA

témavezető Erhardt Miklós

szakdolgozat
Szakdolgozatomban azt vizsgálom, hogy a vizuális művészetben milyen módon jelenik meg a szükségletek tematikája, milyen alkotói álláspontok figyelhetők meg. A fő hangsúlyt az alapvető, fiziológiai szükségletekre helyeztem, miután a diplomamunkám fókuszában ezek állnak. A szükségletek szerepét az emberi viselkedésben Abraham Maslow amerikai pszichológus motivációs elméletéből kiindulva vizsgáltam. Maslow motivációs piramisának egymástól legtávolabbi szintjeire helyezi a fiziológiai szükségleteket és a kreatív önkiteljesítést, így a két szint között csak igen áttételesen sugall kommunikációt. Éppen ezért tartottam izgalmasnak, hogy ezt a két szélsőséget közvetlenül egymás mellé helyezzem mind a diplomamunkámban, mind az ahhoz kapcsolódó kutatásban.

szakdolgozat konzulensÉbli Gábor

mestermunka
Mestermunkám egy rövidfilm, melynek lényege, hogy megmutassa, még mindig elemi ösztöneink irányítanak. Legfontosabb belső késztetésünk továbbra is a szükségleteink kielégítése. Négy epizódban, négy különböző szükségletet mutatok be. Az epizódokban, melyek összefüggenek, de egymástól elkülönítve is érthetőek, azt jelenítem meg, hogy mi volna, ha az adott szükségletek módosulnának, időben eltolhatók lennének, igazodni tudnának a napirendünkhöz, azaz befolyásolni tudnánk őket. Ennek bemutatására nem embereket vagy ahhoz hasonlító alakokat, hanem anyagában változó, amorf testeket használok. Ezzel is utalni kívánok arra, hogy ez mennyire távol állna a természettől, idegen a biológiai determináltságunktól, vagyis nem emberi. Ezt támasztom alá a képi világgal is, hiszen a film 3D programban készült, az anyagok, textúrák, térbeli elrendeződések, de még a fizika törvényszerűségei is eltérnek a valóságtól.