Józsa Domonkos

Média design MA

témavezető Erhardt Miklós

szakdolgozat
A XXI. században rohamos fejlődést mutató IKT eszközök (információs és kommunikációs technológia) könnyű hozzáférhetősége következtében felvetődött azok oktatásban való alkalmazásának lehetősége, illetve tanulói részről, igénye is. Szakdolgozatom keretében az ezen eszközök felhasználásával megjelenő élménypedagógia, edutainment és entertaining learning (en-learning) módszereket vizsgálom, különösképpen a számítógéppel segített oktatás lehetőségeit, annak technikai feltételeit, a szükséges oktatói készségeket, fő irányként az interaktív videojátékok tanulási folyamatba való beépítését követve. A témához kapcsolódó írásokat dolgozok fel, azzal kapcsolatos korábbi kísérleteket, módszereket kutatok és ismertetek, valamint röviden kitekintek a videojátékok fejlődésének történetére, végül pedig feltérképezem egy kereskedelmi forgalomban kapható játékszoftver, középiskolai tananyaghoz kapcsolódó, szemléltető eszközként való hasznosításának lehetőségét.

szakdolgozat konzulensBényei Judit

mestermunka
A mestermunka egy középiskolai történelemoktatást segítő, digitális elemeket felhasználó eszközcsomag, amely a tananyagot kiegészítve a történelemórák szerves részévé válhat. Az eszközcsomag általam megvalósított része az 1956-os forradalom eseményeit dolgozza fel archív fotók, augmented reality modellek és szöveges információ segítségével.