Erdély Jakab

Média design MA

témavezető Szirtes János

szakdolgozat
Kutatásomat a személyes és társadalomkritikai attítűd viszonyáról végzem. Miként, mennyire és hogyan lehet személyes élményeket társadalmi problémaként kivetíteni? Hogyan lehet hozzányúlni egy társadalmi problematikához, amellyel erős, személyes viszonyunk van? Lehet-e éles határt húzni a kettő közt? Szakdolgozatomban konkrét művészeket és műveket, közéleti személyiségek életét is elemzem. Aktuális témát vázol a dr. Geréb Ágnessel folytatott kutatásom. Kitérek arra is, hogy egy történelmi esemény, mint pl. a holokauszt milyen hatást gyakorol egy következő, vagy még eggyel későbbi generációra - akár áldozati, akár elkövetői oldalról, amely a maga személyes módján ezt kommunikálja is a társadalom felé - akár tudatos, akár tudattalan formában. Érdekel, hogy ez a hatás miként kerül feldolgozásra, hogyan és milyen médiumon keresztül kerül be a köztudatba, majd ez milyen hatást gyakorol arra a jövőben. Dolgozatom elkészítéséhez a művészet, orvoslás és szociológia szakirodalmait is használtam. Hipotézisem, hogy találok egy olyan művészi kifejezésmódot, amit meg tudok feleltetni a kutatni kívánt történetek feldolgozásának eszközeként közérthető és releváns módon. Mivel kutatásaim célja nem egy konkrét kérdés megválaszolása volt, hanem bizonyos viszonyok és kapcsolatok vizsgálata, konklúzióként kiemelném a családi hátterek, történelmi események egyvelegének fontosságát és meghatározó, befolyásoló erejét az egyénre, de leginkább a karrierként választott önkifejezés egyéni útjára. Az attitűd kifejezés bizonyos jelenségekhez való viszonyulást, magatartást jelent, ami akár perszonális akár csoportos formában is létezhet.

szakdolgozat konzulensTillmann József

mestermunka
Munkám különleges szemszögből mutatja be dr. Geréb Ágnes élettörténetét, hiszen ő nem más, mint az édesanyám. A terekben installációk, hanginstallációk, személyes és hivatalos tárgyak, videók, archív anyagok is láthatóak lesznek. Mik történtek körülöttünk ebben a szűk 10 esztendőben? Milyen történetek lengik körül az ő életét és ezáltal a miénket is? Miket hozott magával a börtönből és az utána következő házi őrizet időszakából? Fontos szerepet kap a családi háttér, valamint a korábbi, klinikai évek történetei is.

mestermunka konzulensSzirtes jános