Varga Virág

Textiltervezés

szakdolgozat
Szakdolgozatom témája a MOME “Z” - épületén belüli matricák, tagek, üzenetek és más egyéb alkotások vizsgálatán keresztül feltérképezni, és elemezni a hallgatók kommunikációját. Ehhez szükséges vizsgálni az információkat majd összegezni a levont következtetéseimet. Célom a nonverbális kommunikáción keresztül értelmezni, rendszerbe foglalni, megvizsgálni és megérteni a jelenséget különböző szempontjaim alapján.

szakdolgozat konzulensBeck András