Csillag Marcell

Textiltervezés

szakdolgozat
Szakdolgozatom kutatási tárgya a művészi alkotás, mint belső tükröződési téma és a nárcizmus kapcsolatára épül. A témaválasztás kiindulópontja Benczúr Gyula Narcis című műve. Hipotézisem, hogy a kép vizuális tartalma túlmutat a mitológiai történet ábrázolásán és egy olyan én-állapotot mutat be, ami megragadja az alkotás folyamatán keresztül megélt szubjektív öntudatot.

szakdolgozat konzulensSimándi-Kövér Annamária

Narcissus
Narcissus
Narcissus
Narcissus
Narcissus
Narcissus
Narcissus
Narcissus
Narcissus
Narcissus