Szujó Alexandra Julianna

Animáció

szakdolgozat
Dolgozatom témájául a celeb kultúra és a közéleti médiahasználat kapcsolatát választottam. A dolgozat első felében röviden kitérek a moralitás fogalmára, majd elemzem, hogyan változott a befogadói szerep a médiában, kiemelve azt a jelenséget, miszerint a befogadói magatartás befolyással bír a társadalom alakulására. Ezt követően körbejárom a celebritás fogalmát, különös figyelmet szentelve a jelenlegi celebkultúra aktivista megmozdulásaira és általánosan a jelenség terjedésére. Ezt követően elemzem a #MeToo mozgalmat, a celebek aktivitása és a médián belüli reprezentációja alapján. Végül röviden áttekintem, hogyan formálódott a celebkultúra és a politika kapcsolata, a teljesség igénye nélkül elemezve néhány celeb-politikus barátságot, illetve a celebek hatását a jelenlegi amerikai politikai szférában.

szakdolgozat konzulensSchmidt Andrea