Fülöp Emese

Animáció

szakdolgozat
Témaválasztásom tulajdonképpen szakmai eredetű; egy kisfilm tervem főszereplője kapcsán kezdett el foglalkoztatni a kényszerbetegség, illetve általánosabb értelemben véve a kényszeres, vagy az azzal párhuzamba vonható viselkedésforma. A karakter megértésének érdekében kezdtem el kutatni a témában, végül az érdeklődési köröm kiterjedt a kényszeres illetve normál rituálékra és szokásokra, a velük járó monotonitásra, ezek mindennapi életben betöltött szerepeire, illetve a kreatív, alkotó folyamatokra gyakorolt hatásaikra. Számos kérdéssel a gondolataimban kezdtem el az írását, konkrétumokat, biztosan kijelenthető tényeket szerettem volna feltárni, végül azonban rá kellett jönnöm, a monotonitás e tekintetben egyáltalán nem homogén vagy egyhangú. Dolgozatomban a patológiás kényszeresség, illetve a normál rituálék hatásait, utóbbin belül a rituálék és a monotonitás fontosságát, pozitív vonatkozásait, egyedfejlődésben való szerepét vizsgálom.

szakdolgozat konzulensBerky Tamás