Szentesi Imre Balázs

Animáció

szakdolgozat
Dolgozatomban pszichológiai és társadalmi szempontok alapján az animációs és az egész estés filmek, illetve a sorozatok terápiás hatásait kutatom. Véleményem szerint kulturális céljaink mellett akár lelkiállapotunkon is alakíthat az, hogy filmeket és sorozatokat nézünk. Szakdolgozatomban a Terápia című sorozat vizsgálatával és saját filmkészítési tapasztalataim felidézésével prezentálom a tézisemet. Önképünkre és személyiségfejlődésünkre való hatásgyakorlásukat konklúziómban pszichológiai elvekkel kiegészítve támasztom alá.

szakdolgozat konzulensBerky Tamás