Varga Csilla Lujza

Designelmélet MA

témavezető Horányi Attila

szakdolgozat
Szakdolgozatom az otthon dimenzióját vizsgálja, egy gyermekotthoni modell tükrén keresztül. Ehhez az otthonfogalom különböző szempontú és megközelítésű (szociológiai, környezetpszichológiai, illetve egyéb társadalomtudományi) definícióit vetem össze a Szent Ferenc Alapítvány szászvárosi gyermekvédelmi intézményében dolgozók értelmezéseivel, valamint a helyszínen végzett személyes megfigyeléseimmel. Az otthon értelmezésének kontextusát leginkább a fizikai környezetre vonatkozva vizsgálom: a tereken, valamint a tárgyakon keresztül. Ennek mélyrehatóbb elemzéséhez a különböző szakirodalmakra való hivatkozások mellett a terepmunka jelenti a legfőbb forrást: személyes interjúk az otthonban dolgozókkal, valamint a gyermekotthoni környezet résztvevő megfigyelése. Célom, hogy a feltárjam a különböző kapcsolódási mintákat az ember és fizikai környezete között, mélyebb betekintést nyújtva a mindennapi szeretett tárgyakra, személyesen preferált terekre, környezetre. Kutatásom egyfajta metszéspontot kíván bemutatni a design és társadalomtudományok területén az általános elméletek és személyes élmények párhuzamba állításával.

szakdolgozat konzulensFerkai András