Jóföldi Laura

Designelmélet MA

témavezető Horányi Attila

szakdolgozat
Kutatásom célja egymás mellett vizsgálni a tervezőművész végzettségű szakemberek elhelyezkedési lehetőségeit az 1970-es években. Ezt a korszakban egységesen "iparművészetinek" nevezett kiállításokkal szemléltetem, amelyek segítségével kirajzolódnak a főbb tendenciák és pályaképek. A dolgozatban a textil területéről hozok példákat, mert a tárgyalt időszakban ez a terület kiemelkedő figyelemben részesült, főként a kibontakozó autonóm textilművészet kialakulása miatt. Hipotézisem, hogy a fogalmi bizonytalanság nagyban hozzájárult a tervezők sokszínű munkásságához, és kapcsolatot feltételezek a az üzemi tervezés tömeges elhagyása, az intézményrendszer struktúrája és a definíciós zavar között.

szakdolgozat konzulensHaba Péter