Kádár Melinda

Animáció MA

témavezető Bognár Éva Katinka

szakdolgozat
Szakdolgozatomban a tudattal felruházott természet fogalmát vizsgálom meg, három olyan szerző munkásságán keresztül, akik a hatvanas évekbeli ellenkultúra és pszichedelikus forradalom mozgalmakkal erős kölcsönhatásban álltak. A kor jellegzetes idealizmusa és kísérletező szellemisége mindhárom szerzőt igen különleges elképzelésekhez vezette el a természetről és az ember helyéről benne, és bár akadémikus körökben nem tettek szert jelentős elismertségre, ötleteik nem veszítették el relevanciájukat. Dolgozatomban történeti kontextusba helyezem a három szerzőt, majd megvizsgálom miként jutottak el sajátos elképzeléseikhez, végül pedig bővebben kifejtem a természetről vallott nézeteiket és azok hatását a saját alkotói nézőpontomra.

szakdolgozat konzulensTillmann J. A.

mestermunka
Mestermunkám egy (hagyományos értelemben vett) szereplők nélküli animációs rövidfilm, amelyben egy fikcionális, saját szabályrendszerrel rendelkező ökoszisztémát figyelünk meg, amint az örökösen váltakozik egy aktív és egy passzív állapot között. A film egy kísérlet a maszkulin-feminin, természetes-mesterséges, adok-kapok típusú ellentétek kibékítésére, amely az örökösen ismétlődő struktúra segítségével megpróbálja mindkét pólus létjogosultságát megindokolni, illetve azok kölcsönhatását feltérképezni.

mestermunka konzulensDomonyi Rita