Fazakas Lőrinc

Média design

szakdolgozat
Dolgozatomban a mémekkel foglalkozom. Részben újradefiniálom a fogalmat, majd a 2010-es évek mémdinamikáiról írok, valamint megvizsgálom a mémek terjedési platformjait: a közösségi média oldalakat.

szakdolgozat konzulensTasnádi József