Sümegh Anna

Fémművesség

szakdolgozat
Dolgozatomban sorra veszem a székely írás eredetelméleteit, jellegzetességeit, megítélését az évszázadok folyamán. A reneszánsz udvarok krónikásainak feljegyzései és a huszadik század irodalomtörténészeinek tézisei után az rovásírás jelenkori szerepét vizsgálom meg. A politika, a magyarságtudat, a pogány hagyományok és a keresztény kultúrkör között feszülő ellentét mind hatással vannak az írásról alkotott képünkre. Arra keresem a választ, hogy van-e létjogosultsága ennek az ősi írásnak a modern tárgyakon.

szakdolgozat konzulensSzentpéteri Márton