ÉPÍTÉSZET | ARCHITECTURE

Építész Tanszék Department of Architecture

Czeglédi Péter | Farkasné Ligeti Ágnes | Ferencz István | Göde András
Janáky István | Kosaras György | Kozák István | Magyari Márton
Nagy Tamás | Novák Ágnes | Reimholz Péter | Szlávics László | Tildi Béla
Turányi Gábor | Zobor László


Andor Anikó | Csomay Zsófia | Fonyódi Mariann | Kákonyiné Horányi Éva
Máthéné Bognár Katalin | Muszbek Johanna | Pattantyús Gergely
Radnóczi Ferenc | Sólymos Sándor | Szabó Edit | Tóta József
Varga Imre

+36 1 392 1141 • epitesz@mome.hu • tanszékvezetõ | chair: Nagy Tamás

DESIGN

Formatervezõ Tanszék Department of Product Design

Ádám Krisztián | Bánfalvi András | Bárkányi Attila | Cosovan Attila | Hosszú Gergely
Koós Pál | Kaucsek György | Lipóczki Ákos | Márhoffer László | Mohácsi András
Monostori Vladimir | Orlai Balázs | Péter Vladimir | Prékopa Ágnes | Pujber Sándor
Püspök Balázs | Scherer József | Simon Károly | Szegedi Csaba | Szentpéteri Márton
Szilágyi Csaba | Toka Zoltán | Vásárhelyi János | Vetõ Péter


Balogh Zsolt | Csányi Szabolcs | Fésüs András | Horváth Gábor
Kertész Tamás | Nagy Alexandra | Nagy Richárd | Nyírõ József | Stomfai Krisztina
Székely Katalin | Takács József | Ujvárosi Lajos

+36 1 392 1148 • forma@mome.hu • tanszékvezetõ | chair: Szentpéteri Márton
tanszékvezetõ-helyettes | co-chair: Koós Pál

Szilikát Tanszék Department of Silicate Design

Bohus Zoltán | Bokor Zsuzsa | Bozsó Melinda | Csák Mónika | Czebe István
Fusz György | Gáspár György | Gonzales Gábor | Henszelmann Imre
Horváth Márton | Kádasi Éva | Kemény Péter | Kotormán Norbert
Lublóy Zoltán | Máder Barnabás | Nádor Tibor | Néma Júlia
Szabó László | Vámos Dominika


Balla Gabriella | Balogh Zsolt Péter | Csenkey Éva | István Erzsébet
Kaucsek György | Kiss Imre | Koleszár Ferenc

+36 1 476 3505 • szilikat@mome.hu • tanszékvezetõ | chair: Szentpéteri Márton
tanszékvezetõ-helyettes | co-chair: Kemény Péter

Textil Tanszék Department of Textile Design

Baráthné Kátai Anikó | Bényei Tünde | Bráda Judit | Csipes Antal | Czalek Éva
Dévényi Dalma | Droppa Judit | Gödrösy Dénes | Grõber Tibor | Harmati Hedvig
Horváth Hanga | Jankovics Zsuzsanna | Kenyeres András | Kisfaludy Márta
Kiss Tibor | Kovács Leventéné | Ligeti Dorottya | Mucha Zsolt | Nagy Erzsébet
Németh Zoltán Istvánné | Pauli Anna | Prokopovics Mária | Rákhely Zsófia
Remete Kriszta | Sárváry Katalin | Selley Tamás | Szûcs Edit
Tersztyánszkyné Bárdos Katalin | Varga Anikó


Ágostonné Pávai Júlia | Baráth Hajnal | Borka Zsolt | Bujiné Holup Anna | Deés Enikõ
Erdei T. Lilla | Estu Klára | F. Dózsa Katalin | Józsa Pál | Kecskés András
Kelecsényi Csilla | Kövér Annamária | Pápai Lívia | Pásztor Emese | Polgár Csaba
Sóváradi Valéria | Spitzmüller Katalin | Urbánfy Éva
Várhegyi Zsuzsanna | Vigh Krisztina

+36 1 392 1168 • textil@mome.hu • tanszékvezetõ | chair: Szentpéteri Márton
tanszékvezetõ-helyettes | co-chair: Harmati Hedvig

MÉDIA | MEDIA

Vizuális Kommunikáció Tanszék Department of Visual Communication

Bodóczky Antal | Csillag Emília | Csontó Lajos | Domonyi Rita | Drégely Imre
Erhardt Miklós | Fábián Noémi | Felvidéki András | Ferenczi Gábor
Fischer Ferenc | Fülöp József | Gulyás Miklós | Hegyi Béla | Kopek Gábor
Kudász Gábor Arion | Maczó Péter | Máté Gábor | Molnár Gyula | M. Tóth Géza
Oravecz István | Ormándlaky Zsolt | Pacsay Attila | Pálfi György | Réthi Gábor
Samu Bence | Sándor Éva Ividõ | Szalontai Ábel | Szatmári Gergely | Szenteczki Csaba
Szirtes János | Tasnádi József-Sándor | Tóth György | Vargha Balázs | Zsótér László


Babarczy Eszter | Balla Dóra | Bársony Júlia | Blazdell Andy | Boritás Viktor
Csákovics Lajos | Czakó Judit | Czakó Zsolt | Erkel András | Fabricius Anna
Falvay Miklós | Galrito Fernando | Gauder Áron | Gerhes Gábor | Heim István Endre
Horváth Gábor | Kelényi Ákos | Kopper Judit | Leel-Õssy Enikõ | Lehotay Zoltán
Magyarósi Éva | Moore Daryl | Nagy Ágoston | Nagy Lajos | Najmányi László
Nemes Csaba | Ónody Miklós István | Pfisztner Gábor | Richly Zsolt | Ruttkay Zsófia
Sipos Orsolya | Szénássy Alex | Tóth Csaba | Usher Richard | Varga Balázs
Varjasi Farkas Csaba | Watt Philip

+36 1 392 1198 • vizual@mome.hu • tanszékvezetõ | chair: Szirtes János
tanszékvezetõ-helyettes | co-chair: Szalontai Ábel

Elméleti Intézet Institute of Theoretical Studies

Antalóczy Tímea | Babarczy Eszter | Bárány Tibor | Bátori Zsolt | Bényei Judit
Bodóczky István | Ébli Gábor | Ernyey Gyula | Ferkai András | Gerber Pál | German Kinga
Gyenge Zsolt | Hamp Gábor | Horányi Attila | Horváth Gyöngyvér | Illés Anikó
István Mária | Kapitány Ágnes | Kisbali László | Mázsa Péter | Nagy Edina
Pallag Andrea | Pete Krisztián | Schmidt Andrea | Kárpáti Andrea
Tillmann József | Veres Bálint | Vörös Miklós | Zwickl András


Dúll Andrea | Gyene Gyöngyvér | Mélyi József | Radák Judit | Szekfû Balázs
Szûcs Olga | Végh János

+36 1 392 1157 • elmeleti@mome.hu • igazgató | chair: Tillmann József
igazgató-helyettes | co-chair: Gyenge Zsolt


Az Elméleti Intézet biztosítja az egyetem összes hallgatója számára az általános elméleti ismeretek oktatását.
The Institute of Theoretical Studies provides the teaching of theoretical studies for all the students of MOME.